Josifo Taco
pienininkystės centras
LSMU VA 5 rūmai, 208 k., Tilžės 18, Kaunas.
Tel., faks.: +370 37 36 14 83
Pradžia
Supirkėjų mokymas
Melžėjų varžytuvės
Straipsniai, leidiniai

Straipsniai, leidiniai

Pieno supirkimo taisyklės

Galime

  • patarti pieno gamintojams, kokią pasirinkti melžimo technologiją, kaip rekonstruoti patalpas, norint gauti geros kokybės pieną;
  • patarti, kaip apsaugoti karves nuo tešmens ligų;
  • mokyti pieno gamintojus taisyklingos karvių melžimo technologijos;
  • rengti pieno supirkėjų, laborantų, vairuotojų - laborantų apmokymus;
  • vykdyti gyvulininkystės specialistų apmokymą.

Siūlome

  • įvertinti melžimo įrangos bendrą techninį stovį: pieno linijos nuolydžius, melžiklių sumontavimą, pieno ir vakuumo žarnelių tinkamumą ir kt.;
  • įvertinti vakuumo sudarymo įrenginio darbą, panaudojant diagnozavimo prietaisą Airflow Meter;
  • įvertinti įvairių pulsatorių darbą pulsų analizatoriumi Pulsotest mini;
  • įvertinti sanitarinį melžimo įrengimų stovį;
  • išsiaiškinti blogo pieno gamybos priežastis.
 
© MMC. Geriausiai matomas 1024x768.