Lietuvos veterinarijos akademijos
melžimo mokymo centras

Lietuvos veterinarijos akademija, GTF rūmai, 208 k., Tilžės 18, Kaunas
tel.: +370 37 36 14 83, faks.: +370 37 36 14 83
Naujienos
Įdomu
Varžytuvės 
             
::: MMC --> Varžytuvės --> Įsakymai:::
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S

Nr. 3D-286

Vilnius 2003 07 10

Dėl respublikinių melžėjų varžytuvių organizavimo

Siekdamas gerai organizuoti š.m. rugsėjo 8-12 d. Lietuvos veterinarijos akademijos Melžimo mokymo centre respublikines melžėjų varžytuves:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Respublikinių melžėjų varžytuvių organizacinį komitetą;

1.2. Respublikinių melžėjų varžytuvių vertinimo komisiją.

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos valstybės sekretoriui V.Kanopai.

Aplinkos ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą

Arūnas Kundrotas

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktorius

Kazimieras Lukauskas
2003-


Įsakymą rengė žemės ūkio ir maisto departamento (direktorius R. Krasuckis, tel. 239 11 30) Gyvulininkystės skyriaus (vedėjas A. Muzikevičius, tel. 239 11 26) vyr. specialistė G. Kovėraitė, tel. 239 11 49.