Lietuvos veterinarijos akademijos
melžimo mokymo centras

Lietuvos veterinarijos akademija, GTF rūmai, 208 k., Tilžės 18, Kaunas
tel.: +370 37 36 14 83, faks.: +370 37 36 14 83
Naujienos
Įdomu
Varžytuvės 
             
::: MMC --> Varžytuvės --> Įvairūs:::
Respublikinių melžėjų varžytuvių programa

Rugsėjo mėn. 10 d. (trečiadienis)

9:00 – 9:50 Dalyvių registracija. Burtų traukimas (starto Nr., karvių
grupės Nr.) tarp studentų, jaunųjų ūkininkų, mokiniu.

(Melžimo mokymo centras, 8 a.)

10:00-10:45 Teoriniu žinių patikrinimas tarp studentų, jaunųjų ūkininkų,
mokiniu.

(Melžimo mokymo centras, 8 a.).

11:00-13:30 Melžtuvų sanitarinis apdorojimas tarp studentų, jaunųjų
ūkininkų, mokiniu.

(LVA Stambių gyvulių klinika, 5 a.).

13:30-14:30 Pietų pertrauka. Išvykimas i melžimo rungties vietą (LVA
Praktinio mokymo ir bandymu centras, Muniškių ferma).

16:00 Respublikinių melžėjų varžytuvių atidarymas (Muniškių
ferma).

17:00 Dalyvių individualaus sanitarinio pasiruošimo
įvertinimas ir karvių melžimas tarp studentų, jaunųjų ūkininkų, mokiniu
(Muniškių ferma).

Rugsėjo mėn. 11 d. (Ketvirtadienis)

6:00. Burtų traukimas (starto ir karvių grupės Nr.). Dalyvių
individualaus sanitarinio pasiruošimo įvertinimas ir karvių melžimas
tarp Kauno, Kėdainių, Raseinių ir Kelmės rajonu atstovu. (Muniškių
ferma).

9:00 – 9:50 Burtų traukimas( starto ir karvių grupės Nr.)
dalyvauja Klaipėdos, Telšių, Panevėžio, Rokiškio, Akmenės ir Plungės
rajonu atstovai. (Melžimo mokymo centras, 8a.)

10:00-10:45 Teoriniu žinių patikrinimas tarp Kauno, Kėdainių, Raseinių,
Kelmės, Klaipėdos, Telšių, Plungės, Rokiškio, Panevėžio ir Akmenės
rajonu atstovu (Melžimo mokymo centras, 8 a.).

11:00-13:30 Melžtuvų sanitarinis apdorojimas. Varžosi Kauno, Kėdainių,
Raseinių, Kelmės, Klaipėdos, Telšių, Plungės, Rokiškio,Panevėžio ir
Akmenės rajonu atstovai).(Stambių gyvulių klinika, 5 a.).

13:30-14:30 Pietų pertrauka.

16:30 val. Dalyvių individualaus sanitarinio pasiruošimo
įvertinimas ir karvių melžimas tarp Klaipėdos, Telšių,
Rokiškio,Panevėžio ir Akmenės rajonu atstovu. (Muniškių ferma).

Rugsėjo mėn. 12 d. (Penktadienis)

6:00 Plungės rajono atstovu individualaus sanitarinio
pasiruošimo įvertinimas ir karvių melžimas.(Muniškių ferma).

10:00-11:00 -Individualus susitikimai su firmų atstovais,
konsultacijos pieno gamybos klausimais. (5 korpusas, 3 a.)

11:00-13:00 Seminaras.

Pranešimų temos (trukmė - 15 minučių):

1. Genetiniu faktorių įtaka pieno kokybei. Dr.doc.I.Miceikienė.
LVA,Gyvulių veisimo ir genetikos vedėja

3. Produktyviu karvių šėrimo ypatumai. Dr.doc.J.Kulpys, LVA, Gyvulių
mitybos katedros vedėjas.

4. Pienininkyste ekologiniame ūkyje. Dr.,e.prof.p. B.Bakutis, LVA,
Zoohigienos ir maisto produktu sanitarijos katedros vedėjas.

5. Siūloma melžimo technika ir technologijos kompanijų:

5.1 "WestfaliaSurge",

5.2. "DeLaval"

5.3. UAB "S. Antanavičius ir KO"

5.4. AB "Lytagra"

1.5.5. Video filmas "Kokybiško pieno gamyba"

13:00-13:30 Diskusijos, pasisakymai.

13:30-14:00 Pertrauka.

14:00-14:15 Sveikinimai varžytuvių dalyviams. (ŽU ministerijos
sekretorius, varžytuvių organizacinio komiteto pirmininkas V.Grušauskas)

14:15-14:30 Varžytuvių apibendrinimas. Nugalėtojų paskelbimas (J. Tacas,
vertinimo komisijos pirmininkas).

14:30 Varžytuvių nugalėtojų apdovanojimas. Įsteigtu prizu ir
Varžytuvių dalyviu pažymėjimų, suvenyru įteikimas, rėmėjų pasisakymai.

Varžytuvių dalyviu vakaronė.

RESPUBLIKINIŲ MELŽĖJŲ VARŽYTUVIŲ ORGANIZACINIS KOMITETAS


V. Grušauskas Žemės ūkio ministerijos sekretorius, organizacinio komiteto pirmininkas
A. Sederevičius
Lietuvos veterinarijos akademijos Mokslo prorektorius, organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas
J. Tacas Lietuvos veterinarijos akademijos Melžimo mokymo centro vadovas, organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas
J. Gaudiešius Švietimo ir mokslo ministerijos Specialistų rengimo departamento Profesinio rengimo skyriaus vyr. specialistas
A. Greičiuvienė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyr. specialistė
D. Ivanauskienė Žurnalo ,,Mano ūkis” redaktorė
H. Labanauskas Žurnalo ,,Žemės ūkis” vyr. redaktorius
V. Lekešys ŽŪK ,,Lietuviškas pienas” generalinis direktorius
S. Makauskas Lietuvos veterinarijos akademijos Praktinio mokymo ir bandymų centro direktorius
A. Muzikevičius Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir maisto departamento Gyvulininkystės skyriaus vedėjas
E. Navalinskienė Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos valdybos pirmininkė
V. Neverdauskas
Laikraščio ,,Ūkininko patarėjas” vyr. redaktorius
K. Pivorius Lietuvos radijo laidos ,,Gimtoji žemė” vedėjas
A. Ražauskas Žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas
J. Rudminas Žurnalo ,,Lietuvos veterinarija” vyr. redaktorius
S. Savickis VĮ ,,Pieno tyrimai” direktorius
S. Smalskytė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir informacijos departamento Mokslo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė
J. Švoba Laikraščio ,,Valstiečių laikraščio” vyr. redaktorius
I. Tabakajevienė VĮ ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė” direktorė
R. Urbonas Lietuvos žemės ūkio rūmų direktorius
A. Urba Lietuvos televizijos laidos ,,Gimtoji žemė” vedėjas

RESPUBLIKINIŲ MELŽĖJŲ VARŽYTUVIŲ VERTINIMO KOMISIJA

J. Tacas Lietuvos veterinarijos akademijos Melžimo mokymo centro vadovas, vertinimo komisijos pirmininkas
V. Stankūnienė Lietuvos veterinarijos akademijos Melžimo mokymo centro konsultantė, vertinimo komisijos pirmininko pavaduotoja
Prof. dr. B. Bakutis Lietuvos veterinarijos akademijos zoohigienos ir maisto produktų sanitarijos katedros vedėjas
J. Ditkevičienė Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kauno rajono vyr. specialistė gyvulininkystei
B. Girskienė Lietuvos veterinarijos akademijos Informatikos inžinerijos katedros vyr. inžinierė programuotoja
A. Greičiuvienė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vyr. specialistė
N. Krasnopiorova Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulių veisimo ir genetikos katedros laborantė
E. Linartienė Žemės ūkio rūmų zootechnikė
V. Minkevičius Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos gyvulininkystės specialistas
R. Mišeikienė Lietuvos veterinarijos akademijos Informatikos inžinerijos katedros doktorantė
L.Šernienė Lietuvos veterinarijos akademijos Zoohigienos ir maisto produktų sanitarijos katedros docentė
S. Tušas Lietuvos veterinarijos akademijos Informatikos inžinerijos katedros vedėjas
J. Venclavičius UAB ,,Būtovė” vyr. technologas
R.Volskienė Lietuvos veterinarijos akademijos Fiziologijos ir patologijos katedros vyr. laborantė
A.Vitkauskas Ūkininkas
S. Vorobjevas VĮ ,,Pieno tyrimai” vadybininkas informacijai
D. Žitnevičienė Kauno raj. gyvulių produktyvumo kontrolės vadovė

TEORINIAI KLAUSIMAI VARŽYTUVIŲ DALYVIAMS

1. Ar galima mobiliais melžimo įrenginiais melžti tvartuose pririštas karves?
2. Kokias operacijas reikia atlikti, melžiant karves neautomatizuotais melžimo įrenginiais?
3. Kur yra pospeninė melžiklio kamera?
4. Koks leistinas pieno likutis tešmenyje baigus melžti melžtuvu?
5. Kas daroma su pienu, išmelžtu iš gydomų karvių antibiotikais?
6. Nuo ko priklauso greitas karvės išmelžimas?
7. Koks leistinas laiko skirtumas tarp atskirų ketvirčių išmelžimo?
8. Kada pienas gaminasi tešmenyje?
9. Kodėl melžiant krenta nuo spenių melžikliai?
10. Kodėl per dažnai pulsuoja pulsatorius?
11. Kodėl per retai pulsuoja pulsatorius?
12. Kada į pulsatorių patenka pienas arba vanduo?
13. Ar galima melžti karves esant melžikliuose nevienodo standumo speninėms gumoms?
14. Kodėl kartais kolektorius prisipildo pienu ir toliau sunkiai traukiamas?
15. Ar būtina palaikyti pastovų vakuumą melžimo metu?
16. Ar visos karvės gali būti melžiamos melžtuvais?
17. Pagrindinė priežastis, bloginanti pieno kokybę.
18. Kur turi būti laikomas pamelžtas pienas?
19. Ar turi įtakos pieno kokybei tvartų oras?
20. Kodėl melžimo metu tešmens aukštyje reikalingas intensyvesnis apšvietimas?
21. Ar galima melžiant karves stovėjimo vietose kraikui naudoti durpes?

22. Prieš kiek laiko iki veršiavimosi pradedamas masažuoti veršingos telyčios tešmuo?

23. Kas sudaro tešmens talpą?

24. Kaip atrodo liaukingas karvės tešmuo?

25. Koks rekomenduojamas karvių užtrūkimo laikotarpis?

26. Kurioje tešmens dalyje gaminasi pienas?

27. Kokią reikšmę turi hormonas oksitocinas?

28. Kodėl reikia greitai pamelžti karvę?

29. Kas skatina oksitocino išsiskyrimą iš hipofizio liaukos?

30. Kaip veikia hormonas adrenalinas?

31. Kada melžimo metu išsiskiria iš antinksčių liaukos hormonas adrenalinas?

32. Kokią reikšmę turi didelis liekamojo pieno kiekis?

33. Kaip jausti, ar karvė atleidusi pieną?

34. Kodėl reikia laikytis numatytos dienotvarkės?

35. Koks leistinas minimalus intervalas tarp dviejų melžimų?

36. Kodėl su karve reikia elgtis švelniai?

37. Didžiausias mikroorganizmų šaltinis, užteršiantis pieną?

38. Iš kokių matomų pieno pakitimų nustatomas karvės tešmens mastitas?

39. Kur dedamas išmelžtos pirmosios pieno čiurkšlės?

40. Kodėl maunant ant spenių melžiklius reikia vengti oro siurbimo?

41. Ar galima laikyti melžiklius ant išmelžtų spenių?

42. Kaip atjungti vakuumą nuo spenių?

43. Kiek gali praeiti laiko nuo tešmens ruošimo melžimui pradžios iki melžiklių užmovimo?

44. Ar būtina baigus melžti melžtuvu pieno likutį išmelžti rankomis?

45. Kas tai yra somatinės ląstelės?

46. Kada randamas didelis somatinių ląstelių skaičius piene?

47. Kaip nustatyti padidėjusį somatinių ląstelių kiekį piene?

48. Ką daryti padidėjus somatinių ląstelių skaičių atskiruose karvės tešmens ketvirčiuose?

49. Kokią reikšmę tešmens sveikatingumui turi vienoda ketvirčių talpa?

50. Kokią reikšmę pieno fermoje turi vandens kokybė?

51. Kas tai yra pieno baktericidinė fazė?

52. Nuo ko priklauso pieno baktericidinio laikotarpio trukmė?

53. Iki kokios temperatūros reikia ataušinti pieną?

54. Kur dedamas pienas, gautas 7 dienos po prieauglio atsivedimo ir 7 dienos prieš užtrūkinimą?

55. Kada veršelis pirmą kartą girdomas krekenomis?

56. Kiek krekenų sugirdoma veršeliui pirmą kartą?

57. Kiek laiko trunka karvės veršingumas?

58. Kokia kryptimi masažuojamas pabrinkęs karvės tešmuo po prieauglio atvedimo?

59. Ar galima melžti melžtuvu apsiveršiavusią karvę?

60. Kokiais atvejais apsiveršiavusios karvės melžiamos rankomis?

61. Kokia melžtuvo detalė turi tiesioginį kontaktą su gyvuliu?

62. Kuriam tikslui reikalingas kolektorius?

63. Kam reikalingas pulsatorius?

64. Kurioje melžiklio dalyje esantis vakuumas tiesiogiai veikia į spenį?

65. Kodėl negalima melžti karvių padidintu vakuumu?

66. Kokia melžimo agregato eksploatacijos klaida sutrumpina karvių laktaciją?

67. Kuriam tikslui reikia atskirai išmelžti pirmąsias pieno čiurkšles?

68. Per kiek laiko turi būti paruošiamas normalios karvės tešmuo melžimui?

69. Ar galima melžimo metu dirbti kitus darbus?

70. Ar reikalingas po mechanizuoto melžimo baigiamasis melžimas rankomis?

71. Kokio dydžio vakuumas naudojamas senuose melžtuvuose ?

72. Koks gali būti pulsų skaičius standartiniame melžtuve ADU – 1 ?

73. Kas kiek laiko reikia ardyti latviškų melžtuvų melžiklius ?

74. Jeigu sugedo viena iš keturių, speninių gumų, kiek jų yra keičiama ?

75. Koks skaitliukas parodo pieno kiekį iš karvės ?

76. Kokiais melžimo agregatais melžiamos pririštos karvės tvarte ?

77. Koks standartinis WestfaliA firmos melžtuvas?

78. Koks latviškas standartinis melžtuvas?

79. Kada geriausiai naudoti mobilų melžimo įrenginį ?

80. Vakuumo reguliatorius reikalingas……

81. Kada pradėti melžti karvę paruošus tešmenį?

82. Ar būtina visada tuo pačiu laiku melžti karves?

83. Nuo ko priklauso pilnas pieno išmelžimas iš tešmens?

84. Kas tai yra liekamasis pienas tešmenyje?

85. Koks tinkamiausias melžimo rankomis būdas?

86. Ar galima vilgyti spenius melžiant rankomis?

87. Kur dedamas pienas, išmelžtas iš mastito pažeistų tešmens ketvirčių?

88. Kur panaudojamas pienas, išmelžtas iš mastitu sergančios karvės sveikų tešmens ketvirčių

89. Kada plauti ir dezinfekuoti melžtuvus ir pieno inventorių?

90. Kur turi būti filtruojamas ir laikomas pienas?

91. Ką daryti, kada nustoja pienas tekėti iš vieno ketvirčio?

92. Ar paprastas pulsatorius turi dirbti pastoviu pulsų skaičiumi?

93. Ar galima naudoti trūkinamų karvių pieną žmonių maistui?

94. Išmelžtos karvės vieno ketvirčio pienas yra vandeningas?

95. Ar gali užtrūkusios karvės sirgti tešmens uždegimu?

96. Iš kokios medžiagos turi būti pagaminti indai pienui laikyti?

97. Kiek bakterijų gali būti aukščiausios rūšies piene?

98. Kiek somatinių ląstelių gali būti antros rūšies piene?

99. Per kiek laiko reikia pamelžtą pieną ataušinti?

100. Kodėl reikia išjungti vakuumą pospeninėje melžiklio kameroje, nuimant melžiklius ?