Josifo Taco
pienininkystės centras
LSMU VA 5 rūmai, 208 k., Tilžės 18, Kaunas.
Tel., faks.: +370 37 36 14 83
Pradžia
Supirkėjų mokymas
Melžėjų varžytuvės
Straipsniai, leidiniai

VA Josifo Taco pienininkystės centre spalio mėn. pirmąją savaitę bus organizuojami pradedančiųjų dirbti pieno supirkėjų ir pieno supirkėjų kvalifikacijos tobulinimo kursai. Kviečiame registruotis.
Telefonas pasiteiravimui: 8-37 361483

Siunčiant prašymą dėl kursų prašome nurodyti asmenų, kurie dalyvaus kursuose vardą, pavardę, įmones rekvizitus, kontaktinį telefoną.

Tiems, kurie turi pieno supirkėjo kvalifikacinius pažymėjimus ir baigėsi jų galiojimo laikas, dviejų dienų kvalifikacijos kėlimo kursai vyks pagal pateiktas paraiškas.

Kontaktai

Vadovas:

Dr. Saulius Tušas
tel., faks.: 8 37 36 14 83; mob. tel.: 8-686-11877

El. paštas: saulius.tusas@lsmuni.lt

Darbuotojai:

mokslo darbuotojai: dr. Ramutė Mišeikienė, dr. Darius Černauskas

administratorė: Kristina Odinienė
mob. tel.: 8-682-11185
El. paštas: kristinaaudrone.odiniene@lsmuni.lt

Veikla

Melžimo technika ir technologija;
Melžimo sanitarija;
Rankinis ir mechanizuotas melžimas;
Melžimo organizavimas;
Teisingas mėginio paėmimas.

Galime

  • patarti pieno gamintojams, kokią pasirinkti melžimo technologiją, kaip rekonstruoti patalpas, norint gauti geros kokybės pieną;
  • patarti, kaip apsaugoti karves nuo tešmens ligų;
  • mokyti pieno gamintojus taisyklingos karvių melžimo technologijos;
  • rengti pieno supirkėjų, laborantų, vairuotojų - laborantų apmokymus;
  • vykdyti gyvulininkystės specialistų apmokymą.

Siūlome

  • įvertinti melžimo įrangos bendrą techninį stovį: pieno linijos nuolydžius, melžiklių sumontavimą, pieno ir vakuumo žarnelių tinkamumą ir kt.;
  • įvertinti vakuumo sudarymo įrenginio darbą, panaudojant diagnozavimo prietaisą Airflow Meter;
  • įvertinti įvairių pulsatorių darbą pulsų analizatoriumi Pulsotest mini;
  • įvertinti sanitarinį melžimo įrengimų stovį;
  • išsiaiškinti blogo pieno gamybos priežastis.
 
© MMC. Geriausiai matomas 1024x768.