Veikla

Melžimo technika ir technologija;
Melžimo sanitarija;
Rankinis ir mechanizuotas melžimas;
Melžimo organizavimas;
Teisingas mėginio paėmimas.